Projekty unijne

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.4 Wzór na konkurencję na lata 2014-2020

TYTUŁ PROJEKTU:
„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PW FORMATEX S.C. poprzez wdrożenie strategii wzorniczej”

WARTOŚĆ PROJEKTU:
2 263 200,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:
1 226 000,00 PLN

CEL PROJEKTU:
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PW FORMATEX S.C. poprzez zastosowanie wzornictwa, jako źródła innowacji

PLANOWANE EFEKTY:

 • Zakup środków trwałych i usług doradczych.
 • Wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi – FurnitureService wraz z komponentami
 • Wzrost przychodów.
 • Zmniejszenie kosztów produkcji nowych produktów.
 • Optymalizacja zysku
 • Zainicjowanie w firmie działań związanych z profesjonalnym wzornictwem przemysłowym.
 • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PW FORMATEX S. C. dzięki wykorzystaniu wzornictwa.
 • Pozyskanie nowych, trwałych rynków zbytu.
 • Poprawa terminowości dostaw i relacji z dystrybutorami.
 • Poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
 • Trwałe ugruntowanie pozycji rynkowej.